Home » Thema Anders omgaan met moeilijk gedrag

Zit u ook wel eens met de handen in het haar als uw kind niet lijkt op te pikken wat u bedoelt? Heeft u ook wel eens het gevoel dat u net zo goed tegen een stoel kunt praten, of dat uw kind om het minste geringste lijkt te ontploffen?

Uit ervaring blijkt dat wanneer we anders leren omgaan met dit moeilijke gedrag, er ook een verschuiving plaatsvindt in het gedrag van het kind. De sfeer in huis (en in de wijdere omgeving van het kind) kan hierdoor enorm opknappen.
In tweeënhalf uur behandelen wij op een interactieve manier dit thema, waarbij de deelnemers inbreng hebben in de invulling. Misschien dat niet iedereen specifiek zijn vraag kwijt kan, maar de vragen worden behandeld op een algemene manier, waardoor de informatie vaak wel voor iedereen relevant is.

In de agenda vindt u de data van de geplande thema’s.