Home » Cursussen

Switch instap programma

Heb jij als ouder of andere betrokkene het gevoel dat er meer in je ‘bijzondere’* kind zit dan er uit komt? Of dat je niet meer vooruit komt, dat je vast zit? Dan is Switch iets voor jou.

Het Switch instapprogramma is een cursus van 8 dagdelen waarin de basisprincipes van onze manier van werken aan bod komen. Het is een praktische cursus, waarin je leert communiceren en omgaan met ‘bijzondere’* kinderen. Dat leren communiceren begint met het kind beter te leren begrijpen: waarom doet het kind de dingen zoals hij dat doet? Vanuit die kennis en begrip wordt gezocht naar ingangen om tot het kind door te dringen.

Lees meer….

Switch voor begeleiders

De principes van ons contact gerichte speelprogramma, zoals die in onze cursus Switch
aan de orde komen, vertaald naar de praktijk van eenieder die te maken heeft met
mensen (kinderen èn volwassenen) die speciale uitdagingen hebben (in het contact).

Lees meer …

Switch feedback geven

“Een vrijwilliger zonder scholing en feedback is een oppas.”

Je hebt gekozen om een speelprogramma voor je kind op te zetten, gebaseerd op de principes van Switch, of een verwante methode.  Om een krachtig team te vormen rond de zorg voor je bijzondere kind, is het belangrijk dat je feedback geeft aan degenen die met je kind werken.

Lees meer …

Switch intensief of InHome training

Neem contact op voor specifieke wensen en data voor deze vorm van begeleiding
Kosten: het programma wordt op maat gemaakt. De kosten zijn op aanvraag.