Home » Ervaringen

Samenwerking SamenWijzer

Na de diagnose klassiek autisme voor mijn toen 4 jarige zoon en enkele informerende gesprekken, had ik het gevoel met lege handen te staan: Hoe nu verder? Een diagnose, maar geen behandelplan.

Toen viel mijn oog op een advertentie van SamenWijzer, een uitnodiging voor een informatie ochtend. Ik  was meteen enthousiast en heb me opgegeven voor de oudercursus. Een goede informatieve cursus met oog voor praktische aspecten. Maar voor mij als volslagen leek op dit gebied niet voldoende om de speelkamer in te gaan. Ik was nog steeds enthousiast en heb me opgegeven voor een week intensieve training. Die heb ik samen met mijn zoon en zijn vaste begeleider gevolgd. En dat was geweldig. Enorm intensief, enorm boeiend, je blijft kijken naar de beelden van kind en speler in de speelkamer. Het zelf spelen is ontdekken van je kind, van je zelf, je grenzen en je beperkende gedachten. Ga die voorbij en er gaat een wereld voor je open. Hier is een goede basis gelegd voor ons werk in de speelkamer. De belangrijkste punten om aan te werken waren oogcontact en communicatie. Dat is sindsdien enorm ontwikkeld bij mijn zoon. Lizette en Anita hebben ons in het vervolg traject nog regelmatig bijgestaan, waarbij we soms moeite hadden om mijn zoon bij te houden. Inmiddels zijn we weer een stuk verder met nieuwe (behaalde) ontwikkelingspunten. Het pad loopt door, een boeiende weg voor ons allen.

Fennie Leonhard

Cynthia Privee van de Silmaril Ranch

Cynthia POver de cursus Switch
“Ik vond in de cursus vooral veel herkenning en erkenning. Weten dat onze visie aardig overeenkomt en me daardoor ook gesteund voelen.”

Over het begeleiden van stagiaires
“De cursus was tijdens ons thuisprogramma een fijne opstap, zodat de stagiaires onze visie konden leren en zich gesteund voelden.”

Over InHome begeleiding
“Ik vond het top dat jullie het thuisprogramma hebben helpen opzetten en ervoor gezorgd hebben dat ik het zelfstandig over kon nemen.”

Aurelia

Maaike F

Aurelia is moeder en heeft naast de cursus Switch ook één jaar InHome begeleiding gehad voor haar destijds 15 jarige zoon.
“Ik liep compleet vast met mijn zoon en wist niet hoe ik het patroon kon veranderen. Door met hem te gaan spelen in de speelkamer is het contact en de verbinding op gang gekomen. Ik ben bewust geworden van het geschenk van ons oogcontact en wordt er blij van als ik zijn ogen zie twinkelen. Zelf heb ik, samen met mijn zoon weer leren spelen, want dat vond ik erg moeilijk omdat het in mijn jeugd enorm onderdrukt is. Samen spelen we met de autootjes en ik kan ze nu probleemloos laten ‘vliegen’, want ook mijn eigen fantasiespel is op gang gekomen.
We hebben nu een sterk contact met elkaar en begrijpen elkaar veel beter.”

Trudy over Switch voor begeleiders

logo moai seldsumTrudy is werkzaam als begeleidster bij zorgboerderij Moai Seldsum
Puur vanwege mijn werk en uit nieuwsgierigheid heb ik deelgenomen aan de cursus Switch voor begeleiders. Ik werk in Moai Seldsum 2 dagen per week één op één met een jongetje. Samen met mijn collega Paul, die datzelfde jongetje begeleidt, heb ik deze cursus gevolgd en ik weet nog dat ik iedere keer weer zin had om er heen te gaan.

Het is fijn om de cursus samen met een collega te hebben gevolgd, nu kunnen we samen situaties overleggen en oplossen.

Door de cursus ben ik anders gaan denken: ik reageerde vroeger meer vanuit automatisme en nu heb ik meer gereedschappen om bewust toe te passen. Dit helpt in het contact.

Het begrip en inzicht dat ik door de cursus heb gekregen komt in je systeem, waardoor het automatisch ook doorwerkt naar mijn andere werkzaamheden binnen Moai Seldsum.

Janna van Reenen van Tierelantuintje

logo tierelantuintjeOver de cursus Switch 
“Ik vond in de cursus vooral bevestiging; Ik ben op de goeie weg. De omgang met mijn cliënten deed ik op gevoel. Dit werkte prima, maar ik voelde me vaak onzeker. Het was fijn dit in de cursus te kunnen delen, herkenning te vinden bij de andere deelnemers en bevestiging te krijgen dat ik het goed doe. Het vertrouwen in mezelf als opvoeder, moeder en begeleider groeide. En dat terwijl ik er heen ging om te leren mijn kind te accepteren. Uiteindelijk leerde ik mezelf te accepteren… Het naar jezelf kijken vond ik heel bijzonder, heel moeilijk, maar heel bijzonder. Wat mij vooral hielp was de uitspraak Je doet wat je kunt, als je het beter kon, dan deed je dat wel. En dat geldt niet alleen voor het kind, maar dus ook voor jezelf.

Wat ik concreet meegenomen heb uit de cursus en wat ik regelmatig toepas is stilstaan bij Hoe reageer je? Als je groot reageert, versterk je het gedrag waar je op reageert!”

Paul over Switch voor begeleiders

logo moai seldsumPaul is werkzaam als begeleider bij zorgboerderij Moai Seldsum.
Door de moeder van een jongetje, dat ik 1 op 1 begeleid op de boerderij, werd ik op de hoogte gesteld van de cursus SWITCH. Vanwege mijn interesse in het begeleiden van kinderen met Autisme en de goede ervaringen met Lizette en Anita, die mij tijdens een observatie op mijn werkplek van goede tips hebben voorzien, heb ik samen met mijn collega Trudy, besloten deel te nemen aan deze cursus.
Mijn insteek was in eerste instantie om informatie aangereikt te krijgen hoe ik in bepaalde situaties zou kunnen handelen. Ik heb het idee dat ik sinds het volgen van de cursus meer contact heb gekregen met de betreffende zorggast en dat ik zijn wereld beter ben gaan begrijpen, mede door de verkregen informatie over oogcontact zoeken, spelend leren, spiegelen en met name ook goed naar je eigen gedrag kijken.
Waar ik erg over te spreken was, was het feit dat je casussen vanuit je werk in kon brengen, waarover je met de groep sprak en samen naar oplossingen probeerde te zoeken, zodat je dit zelf in de praktijk weer ten uitvoer kon brengen. Deze tips helpen mij nog dagelijks in het werken met kinderen met een vorm van autisme en heeft er voor gezorgd dat ik bewust reageer in situaties, waarbij ik voorheen vaak op gevoel reageerde.