Home » Switch Feedback

Switch feedback geven

“Een vrijwilliger zonder scholing en feedback is een oppas.”

Je hebt gekozen om een speelprogramma voor je kind op te zetten, gebaseerd op de principes van Switch, Son-rise of een verwante methode.  Om een krachtig team te vormen rond de zorg voor je speciale kind, is het belangrijk dat je feedback geeft aan degenen die met je kind werken.
Dit geven van feedback kan je uitbesteden, maar je kan het ook zelf leren. In de cursus
Switch feedback geven leer je in 4 dagdelen om op basis van dezelfde principes die je hanteert bij het spelen met je kind, zoals een accepterende houding en de blije onderzoeker, feedback te geven aan je spelers.

Zodra bekend is waar en wanneer we deze cursus bieden vind je dit op onze website.