Home » Switch voor ouders

Switch instap programma

Heb jij als ouder of andere betrokkene het gevoel dat er meer in je ‘bijzondere’* kind zit dan er uit komt? Of dat je niet meer vooruit komt, dat je vast zit? Dan is Switch iets voor jou.

Het Switch instapprogramma is een cursus van 8 dagdelen waarin de basisprincipes van onze manier van werken aan bod komen. Het is een praktische cursus, waarin je leert communiceren en omgaan met ‘bijzondere’* kinderen. Dat leren communiceren begint met het kind beter te leren begrijpen: waarom doet het kind de dingen zoals hij dat doet? Vanuit die kennis en begrip wordt gezocht naar ingangen om tot het kind door te dringen.

Switch is een mengeling van diverse invloeden, maar de basis wordt gevormd door het Amerikaanse Son-Rise programma® van het Option Institute. De houding en technieken die in het Son-Rise programma worden gehanteerd zijn zo simpel en doelmatig, dat je iedere keer denkt: “Dat ik daar zelf niet opgekomen ben”. Verder vind je invloeden terug van NLP, Growing Minds, Marte Meo en Floortime.

Attitude

In Switch is een liefdevolle, niet-oordelende en accepterende houding de basis. Dat betekent bijvoorbeeld dat je geen enkel gedrag van je kind beoordeelt als goed of fout, omdat je beseft dat hij het allerbeste doet wat binnen zijn vermogen ligt. Bovendien wat is fout? Is dat niet een oordeel dat je als kind zelf hebt meegekregen in je opvoeding? Of iets wat je wordt opgelegd door je cultuur?

Overtuigingen

Onze kinderen leren ons anders te kijken naar vastgeroeste overtuigingen en geven ons de kans te kiezen of we deze echt zo willen houden of dat we ze willen veranderen.

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijk liefdevol zijn houdt in dat je onvoorwaardelijk van je kind houdt zoals hij is, en niet zoals jij graag zou willen dat hij was… Het kind voelt die liefde haarfijn aan, waardoor er tussen jullie een band kan groeien, zó bijzonder dat hij méér zal willen weten van jou en van ‘onze’ wereld. En van daaruit is alles mogelijk!

Uitgangspunten

We draaien de rollen om; de ouder, de leraar, de hulpverlener, de therapeut wordt de leerling in de wereld van het kind. Het kind wordt de leraar en leidt het proces.
Je probeert je kind te motiveren tot meer, tot iets anders, iets nieuws en daarom moet je eerst weten wat hem beweegt. Je laat hem de keus, en je doet enthousiast mee met wat hij aangeeft. En zelfs van kinderen die weinig of niets lijken aan te geven, kun je leren wat hen beweegt, wanneer je ze open tegemoet treedt en nauwkeurig observeert. Door nooit druk uit te oefenen, maar het kind wel steeds uit te dagen en te motiveren tot groei, laat je hem zien hoe leuk het is te leren. Je geeft hem op de meest liefdevolle wijze de boodschap dat het goed is wat hij doet. Welk kind zal daardoor niet groeien in zelfvertrouwen, plezier krijgen in oogcontact en gemotiveerd raken om méér te ontdekken?

Voor wie?

De cursus Switch is bedoeld voor iedereen die:

  • met een andere blik wil leren kijken naar deze bijzondere* kinderen;
  • die deze bijzondere* kinderen wil inspireren tot groei vanuit een liefdevolle accepterende   houding;
  • spelenderwijs wil werken met ‘zijn of haar’ bijzondere* kinderen.

Ouders

De cursus is in eerste instantie ontwikkeld voor ouders met een kind in het autistisch spectrum. Maar omdat de cursus begint bij jou en je kind is de cursus waardevol voor alle ouders die willen leren hun kind vanuit een houding van liefdevolle acceptatie te inspireren tot groei, of je kind nu een ‘etiketje’ heeft of niet.

Begeleiders

Ben je betrokken bij een speelprogramma van een kind, of begeleid je een speciaal kind een paar uur per week? Wil je weten hoe je op een positieve manier contact kan maken met het kind en instrumenten in handen krijgen om het kind te inspireren tot groei? Dan is Switch iets voor jou.

Klik hier om te zien wat we voor begeleiders doen.

Professionals

Sta je open om met een andere blik te leren kijken naar ‘kinderen met een beperking’? Ben je nieuwsgierig naar wat het geheim is achter een succesvol speelprogramma van een kind dat je kent? Je bent van harte welkom in onze cursus.

Klik hier voor de onderwerpen die in de cursus aan bod komen

Schrijf je hier in voor deze cursus.

Kijk voor data op de agenda