Home » Workshop: Omgaan met Grenzen

Omgaan met Grenzen

Een workshop voor ouders van kinderen met PDD-NOS of aanverwante problemen

·  Reageert jouw kind driftig als hij/zij zijn zin niet krijgt?
·  Heb jij het idee dat je leven bepaald wordt door wat je kind wil?
·  Merk je dat je het moeilijk vindt om “NEE” te zeggen vanwege de reactie van je kind?
·  Lijkt het alsof je kind binnenshuis prima in de pas loopt, maar buitenshuis is het een
drama?
·  Durf jij duidelijk grenzen te stellen?
·  Durf jij je kind los te laten?
·  Of kun je dit lijstje met soortgelijke situaties uit eigen ervaring langer maken?

Herken je één van bovenstaande punten?
Dan nodigen we je van harte uit om verder te lezen.

Hoe kun je van een probleem dat je als ouder uit je kracht lijkt te halen, een groeimoment maken?
In deze workshop gaan we de ‘problemen’ eerlijk onder ogen zien, bespreken en actief werken aan praktische oplossingen. We starten met kijken wat het kind je met zijn gedrag duidelijk probeert te maken. Vanuit begrip kijken we of we weer mogelijkheden zien.
Gedrag is de zichtbare reactie op alle indrukken die we op een dag binnenkrijgen. De interactie tussen het kind en zijn omgeving, is een van de factoren die invloed heeft op het gedrag. Daarom kijken we niet alleen naar het kind, maar beschouwen we ook de acties en reacties van jou als ouder.
Als je investeert in het vinden van het evenwicht tussen het stellen van grenzen én het kind loslaten, zal dit zijn positieve invloed hebben op het hele gezin; je investeert in de balans in je gezin.

Kijk voor data op de agenda